Kontakt

 

Vikar: Pastor Finn Uth
Tlf: 29719727.
E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk
Pastor Ove Sørensen
Tlf: 31248154.
E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk
Kontor: Hjarnøgade 5, 8000 Aarhus C. Tlf: 86135425
(Sygemeldt pt. Kontakt vikarierende præst eller menighedsrådsformanden)
Mogens Flinck Hansen.jpg Menighedsrådsformand Mogens Flinck Hansen.
E-mail: mogens@flinckhansen.dk
Tlf: 31257125.
Kjeld Ørsted.jpg Kasserer Kjeld Ørsted.
E-mail: aarhus.kasserer@metodistkirken.dk
Kirkens konto: regnr. 7260 kontonr. 1064420
MobilePay 98138
Jette Barkholt Lægleder Jette Barkholt.
E-mail: jettebarkholt@webspeed.dk
Preben Holm Pastoralkomiteformand Preben Holm.
E-mail: aarhus.pastoralkomite@metodistkirken.dk