Info fra Årsfest 2020

Den formelle del af Årsfesten blev afholdt den 18. april som videomøde. Når vi nu ikke kunne mødes fysisk, gik det efter omstændighederne rigtig godt. Der var en stor flok som dukkede op på skærmen. Skønt at se så mange! Der blev debatteret og snakket længe. De væsentligste punkter fra dagens forhandlinger har vi valgt at informere om her.

Indstilling og udnævnelse
Karen Ærenlund Brogaard blev af menigheden indstillet som kandidat til ordineret tjeneste som diakon, som det så fint hedder. Det betyder, at Karen af biskoppen kan blive udnævnt til at være lokalpastor i en menighed.
Karen er lægprædikant i Betlehemskirken og studerer teologi på Aarhus Universitet. Desuden er hun på landsplan også meget aktiv. Karen sidder i Landsledelsen i Danmark og er den ene af to danske
repræsentanter i den nordeuropæiske hovedbestyrelse.
Derudover informerede distriktsforstander Thomas Risager om, at Karen pr. 1. august skal være lokalpastor i Metodistkirken i Frederikshavn.
Vi ønsker Karen alt det bedste og Guds velsignelse i sin tjeneste.

Farmen
Der var ved årsfesten også en drøftelse af Farmen, der ikke længere anvendes af Metodister. Det har været drøftet på spejdernes generalforsamling og spejderne i MBUF-styrelsen på landsplan er også blevet spurgt. Ingen af disse har interesse i at beholde Farmen.
Det blev derfor på årsfesten besluttet følgende: ”Menighedsrådet/Finanskomiteen blev bemyndiget til at sælge Farmen til en pris på minimum kr. 500.000,-, såfremt den lokale spejderstab og kirkeværgerne kan støtte salget. Dette var en enstemmig beslutning.”
Det betyder, at vi ikke har travlt og skal sælge for enhver pris, men omvendt skal vi heller ikke vente på en ny pastoratskonference, hvis vi får et fornuftigt tilbud.

Valg
Ved årets valg til tillidsposter var der mange genvalg.
I pastoralkomitéen blev der dog valgt ny formand. Preben Holm har valgt ikke at genopstille som formand. Tak til Preben for 9 års tjeneste på denne vigtige post! Julie Møller Bie blev valgt som ny formand. Julie har siddet i pastoralkomitéen i 4 år. Derudover er hun lovsangsleder og korleder for koret Voices of Praise.
Susanne Marqversen blev valgt som medlem af Pastoralkomitéen. Susanne har været en del af Betlehemskirken hele sit liv. Hun har været korleder og er pianist og lovsangleder.
I forslagskomitéen kan man ikke genvælges lige efter en 3-års periode. Dermed skal der hvert år findes nye til komitéen. Preben Holm og Laura Hougaard træder ud af komitéen. I stedet blev Lene Nørrelykke og Jonas Thuesen valgt.

Sæt kryds i kalenderen
Vi minder om, at vi søndag den 6. september 2020 afholder den visionsrige og festlige del af årsfesten. Det bliver en dag, hvor vi efter formiddagens gudstjeneste skal spise lækker mad, dele visioner og hygge.

Håndbogen med beretninger, regnskaber og valg kan stadig hentes her og referatet fra årsfesten (pastoratskonferencen) ligger her.