Apostlenes Gerninger

I juni 2021, læser vi Apostlenes gerninger, som er fortællingerne om de første kristne menigheder, apostlenes rejser rundt i verden, deres diskussioner, samtaler, uenigheder og enhed. Vi kan i vor tidsalder lære en masse af apostlenes kald og tjeneste og også hvordan de missionerede. Du kan risikere at læse bibeltekster i denne måned, som du ikke er stødt på før, da det ikke er alle kapitler fra Apostlenes gerninger, der bruges i gudstjenestefejringen kirkeåret igennem. Dog er der en masse visdom og inspiration at hente. Inden du går i gang med læsningen, kan du med fordel bede bønnen: Gode Helligånd, åben teksten for mig, og åben mig for teksten. Amen.
Du finder planen her.
Du er som altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller brug for forbøn, pastoral vejledning eller blot ønsker at være en del af vores kirkefællesskab på e-mail: aarhus@metodistkirken.dk eller tlf. 71135422.