havde du mig for øje – Fastemateriale 2023

Som det efterhånden er blevet en tradition, udgives der fastemateriale til fri afbenyttelse i fasteperioden og materialet “havde du mig for øje” handler om at være set og kendt af Gud. Det er en undersøgelse af det blik vi kaster på os selv og hinanden – hvad betyder det hvilke øjne vi ser hinanden med og hvilket blik Gud kaster på os?

“havde du mig for øje” er lavet som fastemateriale for Metodistkirken og Baptistkirken i Danmark af de to Aarhuspræster mig selv, Maria Thaarup og Lasse Åbom. Men det kan bruges af alle – også uden for fastetiden til personlig inspiration eller forløb i en smågruppe eller menighed. Materialet er bygget op, så der er en læsning til hver dag i 40 dage – svarende til fastetiden fra Askeonsdag til Påskedag.

Materialets navn er hentet fra salme 139 fra Gamle Testamente og indleder materialet med en meditation over denne salme og vil generelt udfordre læseren på de forskellige ”blik” vi kaster på os selv, på hinanden, på Gud og hvordan vi mon tror at Herren ser os.

Betlehemskirkens gudstjenester kommer til at følge materialets temaer med følgende titler de forskellige søndage:

”Det lysende ansigt” – om at være set af Gud – 26/2 kl. 10.30
”Det nøgne menneske” – om at se sig selv – 5/3 kl. 10.30
”Hvor er din bror?” – om at se sin næste – 12/3 kl. 14
”Hvem er min næste?” – om at se det ukendte – 19/3 kl. 10.30
”Forlig dig” – om at se den du har det svært med – 26/3 kl. 10.30

Materialet kommer til at findes online, i trykt format samt på Metodistkirkens officielle sociale medier. Jeg håber at I kan bruge materialet i jeres fastetid og oplever noget nyt og spændende med jer selv og Gud i jeres læsning.