Kirke i hjemmet

Øv dig i at holde hjemmeandagt
I januar har vi fokus på læsning af Lukasevangeliet og andagtsliv. En nem måde at holde en andagt hjemme hos dig selv på, er ved at følge vores Lukasevangelium studieplan. Du kan enten læse dagens kapitel, hvornår på dagen det passer dig men det er en god ide at få en rutine omkring det. Så hvis du er morgenmenneske og har god tid der kan det give mening at du holder din
andagt der. Hvis du har brug for en pause midt på dagen, kan det være at det er der du skal holde din andagt og du kan i sagens natur også holde din andagt om aftenen. En nem måde at gribe det an på er ved at følge denne læsevejledning:
– Læs et kapitel i lukasevangeliet
– Tænk over det læste kapitel. Hvad lægger du særligt mærke til? Et ord, en
sætning? Er der noget du ikke forstår? Søg svar, ved at tale med et andet kristnet menneske, din smågruppe, din præst eller slå det op. Hvad gør dagens læsning ved dig? Provokerer, smerter, trøster eller glæder det dig? Hvordan er dette kapitel relevant i dag for dig, for verden? Hvad kalder Gud dig og andre mennesker til at gøre med dette kapitel i dag?
– Bed. Eksempelvis: Jesusbønnen, sindsrobønnen, fadervor, salme 23, eller en bøn du selv formulerer.