Gospelgudstjeneste 24. september

Velkommen til gospelgudstjeneste.

Vi skal synge sammen, lovprise sammen, og fejre søndagen sammen.

Susanne Jensen og Lene Nørrelykke vil lede gudstjeneste, sang og musik.

Det er klokken 14.00 og DU er velkommen!