Infoaften om ny whistleblower-ordning i Metodistkirken DK

Metodistkirkens Landsledelse i Danmark har udarbejdet nogle Retningslinjer vedrørende whistleblower-ordning og forebyggelse af overgreb mod børn gældende pr. marts 2021. Disse retningslinjer informeres der om, når vi lokalt i Aarhus holder infoaften. Her vil retningslinjerne vil blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Torsdag d. 25. november kl. 18:00
Denne infoaften er for alle, der vil høre om eller har spørgsmål til retningslinjerne, men det forventes fra menighedsrådet, at ledere af kirkens aktiviteter deltager!
Landsledelsen skriver følgende om retningslinjerne:
Disse retningslinjer er ment som en hjælp til at sikre trygge rammer for ansatte, ledere, medlemmer og for alle, som deltager i aktiviteter inden for Metodistkirken Danmark. Vi opfordrer alle medlemmer af råd og udvalg, frivillige såvel som ansatte, til uden tøven at indberette alle tilfælde af mistanke om ulovlig, uetisk eller upassende adfærd og hændelser.
Har du lyst til at læse dem kan de findes her:
www.metodistkirken.dk/wp-content/uploads/2021/04/Retningslinjer-til-forebyggelse-af-overgreb-mod-boern-unge-endelig.pdf
www.metodistkirken.dk/wp-content/uploads/2021/04/Retningslinjer-for-Whistleblower-Meotodistkirken-DK-01032021-endelig.pdf
www.metodistkirken.dk/wp-content/uploads/2021/04/Indberetning-om-mistanke-om-overgreb-eller-kraenkelse-af-boern-on-unge-endelig.pdf