Udtalelse vedrørende LGBTQ+ fra Metodistkirken i Danmark

Lørdag d. 22. maj 2021 var Metodistkirkens landsmøde (også kaldet årskonferencen) samlet til virtuelt landsmøde. I denne forbindelse diskuteredes et forslag til udtalelse fra landsmødet på foranledning af “Kommissionen for en bedre vej fremad.”
Læs om dette på Metodistkirken.dk