Årsfest 2023

Så er der Årsfest 2023 og DU er inviteret!

Betlehemskirkens årsfest består af en Pastoratskonference (menighedens generalforsamling) og masser af hygge om aftenen. Alle medlemmer og venner af Betlehemskirken er velkomne!
Vi skal glædes over det, der sker i menigheden og sammen skal vi se frem ad:
– Hvad skal vi arbejde på i 2023 og i fremtiden?
– Valg til forskellige tillidsposter

Medlemmer af menigheden har stemmeret, men ALLE har taleret.Vi starter kl. 13 i kirkesalen – sammen skal vi have samtale, forhandlinger og kaffepause. Derefter fejrer vi gudstjeneste kl 17. Til sidst (ca. 18:30) er der middag og hygge i festsalen. Middagen er GRATIS i år, men kræver tilmelding senest 19. marts på tlf. 31 25 71 25 eller aarhus.menighedsraad@metodistkirken.dk
Vi glæder os til at se dig.

I lighed med tidligere år er der til forberedelse af konferencen udarbejdet en håndbog med dagsorden, beretninger og regnskaber. Den kan hentes her.