Klima og Grøn kirke

Metodistkirken i Danmark opfordrede i september 2020 til at vi som lokale menigheder satte fokus på klima.

Det fik en gruppe frivillige til at brænde for det grønne arbejde, og i februar 2021 dannede de Betlehemskirkens klimaudvalg. Udvalget arbejder med idéer, handlinger og resultater og har på den måde til opgave at udvikle grønne tiltag til vores kirke her i Aarhus.

Udvalget har indtil videre fokuseret på disse tre hovedpunkter:

1) Formidling. Det er vigtigt for os at få formidlet nødvendigheden af at passe på klimaet uden at det blev “pegen fingre af” eller fik en nedgørende tone. Udviklet arbejder derfor ud fra, at Grønne omlægninger skal aldrig være en sur pligt – det skal føles meningsfyldt.

2) En kogebog, som skal være til inspiration både for frivillige, der laver mad til kirkens arrangementer, og for andre der har lysten til at prøve mere klimavenlige retter. Den er baseret på en teologisk  indledning, lækre opskrifter og Tips & Tricks til omkring man med fokus på indkøb og råvarer, kan hjælpe klimaet.
Du er velkommen til at downloade den seneste version her

3) At få Betlehemskirken til at blive en del af Grøn Kirke.
Grøn Kirke er et nationalt fællesskab under Danske Kirkers Råd for kirker, der lever op til en række bæredygtige og klimavenlige krav.

I april 2022 kunne vi officielt kalde os Grøn Kirke. Det er vi utrolig stolte af. Det betyder dog ikke, at vi vil læne os tilbage og nyde vores fornemme titel. Det betyder tværtimod, at vi fremadrettet vil arbejde på at blive ved med at udvikle os og øge barren for, hvad vi som kirke kan gøre for den verden, vi lever i.
Vi forpligter os på at gå foran i klimakrisen og være et forbillede for, hvordan vi kan passe på skaberværket.

Lyder noget af det her, som noget for dig?

Klimaudvalget er en lille gruppe, hvor der er plads til flere. Man kan engagere sig i det man synes er allermest spændende, og der er også plads til at søsætte nye idéer, hvis du har noget særligt du brænder for!