Whistleblower-ordning i Metodistkirken DK

Metodistkirkens Landsledelse i Danmark har udarbejdet nogle Retningslinjer vedrørende whistleblower-ordning og forebyggelse af overgreb mod børn gældende pr. marts 2021.
Landsledelsen skriver følgende om retningslinjerne:
Disse retningslinjer er ment som en hjælp til at sikre trygge rammer for ansatte, ledere, medlemmer og for alle, som deltager i aktiviteter inden for Metodistkirken Danmark. Vi opfordrer alle medlemmer af råd og udvalg, frivillige såvel som ansatte, til uden tøven at indberette alle tilfælde af mistanke om ulovlig, uetisk eller upassende adfærd og hændelser.
Har du lyst til at læse dem kan de findes her:
www.metodistkirken.dk/wp-content/uploads/2021/04/Retningslinjer-til-forebyggelse-af-overgreb-mod-boern-unge-endelig.pdf
www.metodistkirken.dk/wp-content/uploads/2021/04/Retningslinjer-for-Whistleblower-Meotodistkirken-DK-01032021-endelig.pdf
www.metodistkirken.dk/wp-content/uploads/2021/04/Indberetning-om-mistanke-om-overgreb-eller-kraenkelse-af-boern-on-unge-endelig.pdf