Corona-sikker-gudstjeneste #2

Søndag den 22. marts kl. 10.00 afholdte Betlehemskirken sammen med Metodistkirken i Vejle en Corona-sikker gudstjeneste hjemme hos dig.
Var du ikke med kan du deltage lige nu og her:

Klokkeringning
Klik her.

Præludium
Klik her.

Velkomst

Salme
Vi vil nu synge eller lytte til Grundtvigs morgensalme: ”Morgenstund har guld i mund”. Hvis du har din salmebog foran dig er det nummer 274. Ellers kommer teksten her:
Klik her for musik og sang.

1. Morgenstund
har guld i mund;
for natten Gud vi love;
han lærte os, i Jesu navn,
som barnet i sin moders favn
vi alle sødt kan sove.

2. Morgenstund
har guld i mund;
vi til vort arbejd ile,
som fuglen glad i skov og vang
udflyver med sin morgensang,
genfødt ved nattehvile.

3. Morgenstund
har guld i mund,
og guld betyder glæde,
og glædelig er hver en dag,
som leves til Guds velbehag,
om end vi måtte græde.

4. Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.

5. Sol opstår,
og sol nedgår,
når den har gjort sin gerning;
Gud give os at skinne så,
som himmellys, skønt af de små!
Da randt for os guldterning.

Børnehjørne

Pastoralbøn
Vi beder pastoralbønnen sammen, den bøn, hvor vi kigger ud på verden og lægger vores bekymringer, lovprisning og tak fremfor Gud Herren. På videoen, som kommer op om lidt, kan du hvad du skal gøre alt efter hvor i landet du bor.

Fadervor, du som er i himlene!
Helligt blive dit navn,
Komme dit rige
Ske din vilje
Som i himlen således også på jorden;
Giv os i dag vort daglige brød,
Og forlad os vor skyld, som også vi
Forlader vores skyldnere,
Og led os ikke ind i fristelse,
Men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten
Og æren i evighed!
Amen.

Tekstlæsning
Søndagens tekster er hentet fra Johannesevangeliet kap 16:32-33 og Romerbrevet 5:2-5a.

Sang
Lad os sammen synge Taizésangen:
Jesus Guds søn
Du lys i mit indre, lad ikke mørket få magten i mit sind.
Jesus Guds søn
Du lys i mit indre, luk mig op for din kærligheds Ånd.
Klik her.

Prædiken

Bøn og refleksion
Nu skal vi bede sammen. Jeg vil invitere dig til at gøre følgende:
– Skriv dine forbøns-emner i kommentarfeltet her, så vil resten af menigheden bede for lige netop det der fylder dig hjerte. Lad os sammen bede for de mennesker, tanker og bekymringer der bliver skrevet her.
– Find dit blå sygesikringsbevis frem, hold det mellem dine hænder og bed for Europa, som lige nu er hårdt ramt af Coronavirussen.
– Kig og bed med disse vaccine-kunst-billeder. Bed for beskyttelse og Guds Åndlige vaccine.

Imens lytter vi til og synger vi med på sangene her:
Klik her og her.

Fællesbøn

Udsendelsesord

Velsignelsen

Postludium
Klik her.

Tak fordi I var med. Nu er der mulighed for at medvirke til live-streamings-gudstjeneste fra Odense Metodistkirke kl. 10.30 hvorefter der også er børnekirke fra kl. 11.

Du er som altid velkommen til at donere din frivillige gave til Vejle eller Aarhus Metodistkirke. Selvom kirken er lukket skal vi stadig betale løn til vores præster, reparere vores bygninger og have penge til vores aktiviteter når vi igen kan samles. MobilePay er smartest i dag.
Til Vejle: 33624
Til Aarhus: 98138

Kl. 11 er der også gudstjeneste-streaming fra Jerusalemskirken i København. Fortsat god søndag.