Corona-sikker-gudstjeneste #4

Søndag den 5. april kl. 10.00 afholdte Betlehemskirken sammen med Metodistkirken i Vejle en Corona-sikker gudstjeneste hjemme hos dig.
Var du ikke med kan du deltage lige nu og her:

Klokkeringning
Klik her.

Præludium
Klik her.

Velkomst

Sang
Lad os sammen synge eller med på denne palme-søndags-salme
”Hil dig frelser og forsoner”
Klik her for musik og sang.

Bøn

Fadervor, du som er i himlene!
Helligt blive dit navn,
Komme dit rige
Ske din vilje
Som i himlen således også på jorden;
Giv os i dag vort daglige brød,
Og forlad os vor skyld, som også vi
Forlader vores skyldnere,
Og led os ikke ind i fristelse,
Men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten
Og æren i evighed!
Amen.

Tekstlæsning og Prædiken
Del 1:

Del 2:

Download som pdf: Palmegren til at farvelægge og
Palmesøndagtegning

Bøn og refleksion
I er velkomne til at skrive forbønsemner ind i kommentarfeltet her. Lad os holde hinanden i forbøn ugen igennem.

Salme nr. 560: Du er hellig du er hel

Bekendtgørelser, kollekt og udsendelsesord

Husk at du stadig kan støtte din lokale Metodistmenighed med tjeneste, forbøn og økonomisk.
Aarhus Metodistkirke, via MobilePaynummer: 98138
Vejle Metodistkirke, via MobilePaynummer: 33624

Velsignelsen

Postludium
Du er velkommen til at fejre ”Den Stille Uge” med Vejle og Aarhus Metodistkirker:
Aftenbøn, d. 8/4 – kl. 20, Via Vejle metodistkirkes Facebookside
Skærtorsdag d. 9/4 – Virtuel Fællesspisning kl. 17.30
Langfredag d. 10/4 – Aftenbøn kl. 20, LIVE-streamning via Betlehemskirkens facebookside
Påskesøndag d. 12/4 – Lysfest og gudstjeneste kl. 9, se mere på facebook-begivenheden.
Fortsat god søndag. Nu er der kirkekaffe og mulighed for at medvirke til Live-streamings-gudstjeneste fra Odense Metodistkirke kl. 10.30 hvorefter der også er børnekirke fra kl. 11.
Kl. 11 er der også gudstjeneste-streaming fra Jerusalemskirken i København.
Og kl. 15, indkalder vores Biskop, Christian Alsted til fællesbøn via LIVE-streamning fra hans profil.

Klik her.