Langfredagsbøn

Langfredag var der aftenbøn fra Betlehemskirken.
Se den her.