Nødhjælpsindsamling til Congo

Til: Alle menigheder og venner af verdensmission
Vedr. “Nødråb fra Congo”

Kære venner,
Den senere tid har været frustrerende og udfordrende for os alle. Vi kan ikke undervurdere anslaget af Corona-situationen på vores fysiske og psykiske tilstand, og derfor er det vigtigt at vise tegn på empati, forståelse og kærlighed. Samtidigt må vi erkende, at de folk, der bliver hårdest ramt af krisen ofte er dem, der i forvejen har det svært – nemlig de fattige og særlige sårbare.

I den anledning er der nu kommet et nødråb fra vores samarbejdspartnere i Syd Congo, hvor COVID-19 pandemien har betydet at en del af befolkningen bliver ramt af sult. Ifølge biskop Kasap er de ca. 1000 præstefamilier i hans biskops område særlig hårdt presset. På grund af nedlukninger har præsterne ingen eller meget lidt indtægt, mens priser på madvare såsom mel og ris stiger drastisk.

Derfor vil vi gå i gang med en nødhjælpsindsamling til støtte for præstefamilier og menigheder i Den sydlige Congo. Målet er, at rejse $10.000 (ca. 70.000 kr.), som vil gøre en stor forskel for vores kolleger og venner i området. Vi er indforstået med, at krisen har skabt økonomiske udfordringer for mange, også herhjemme, men vi håber alligevel på, at menighederne og missionsvenner vil yde gavmildt på vegne af mennesker, der bliver truet af, ikke mindre end en humanitær katastrofe. Alle bidrag kan sendes til de lokale menighedskasserer eller til landskassereren via mobilepay eller andre betalingsmetoder, øremærket “nødhjælp til Congo”. Indsamlingen vil fortsætte gennem slut juni.

Kig yderligere på kirkens hjemmeside med tilhørende tekstside, samt kirkens Facebook side, hvor der kommer opslag, der kan deles rundt omkring.

Tak for alle bidrag og for støtte for verdensmission i øvrigt!

På vegne af missionsrådet og landsledelsen,

Mark Lewis